Návrhy

Provádíme architektonické návrhy pozemních staveb, interiérů, rekonstrukcí historických objektů, městských prostorů i urbanistické návrhy.

Projekce

Zpracováváme dokumentace od studie přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po dokumentaci pro provedení stavby. Zhotovujeme zaměření a dokumentace stávajícího stavu.

Autorský dozor

Spolupracujeme s klienty při výběru dodavatele, provádíme autorský dozor během stavby a s klienty spolupracujeme i po dokončení stavby.

Poradenství

Nabízíme širokou škálu konzultačních služeb v oblasti architektury.

Vizualizace

K našim projektům zpracováváme detailní vizualizace, které presentují naše návrhy.

Stavebně historické průzkumy

Dle možností zpracováváme rovněž stavebně historické průzkumy menšího rozsahu.