Místo: Trutnov

Typ: revitalizace

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2018, realizace 2021

Investor: Město Trutnov

Popis projektu

1. místo v architektonické soutěži

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Lukáš Kemr

Ulice Horská je jednou z nejvýznamnějších komunikací v Trutnově, která propojuje vlakové a autobusové nádraží s náměstím v historickém jádru města i některé významné objekty ve městě. Ulice již před rekonstrukcí sloužila jako pěší zóna, ale její charakter tomu příliš neodpovídal. Hlavním cílem návrhu byla proto reorganizace veřejného prostoru a posílení odpočinkových i representačních funkcí místa. Ulice je navržena jako dopravně zklidněná komunikace s jednoznačnou preferencí chodců. Návrh zachovává tradiční členění ulice na prostor chodníků, které jsou zapuštěnými obrubníky odděleny od vizuálně odlišeného manipulačního sjízdného pruhu. Pěší zóna prochází přes Svatojánské náměstí, kde je v centrální části vytvořena mlatová plocha doplněná vzrostlými stromy a vodním prvkem, která zvyšuje pobytové funkce prostoru.