Místo: Česká Třebová

Typ: novostavba

Stupeň: projekt

Datum: 2008, realizace 2009 - 2010

Investor: Město Česká Třebová

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Martin Hájek, Ing. Bohuslav Shejbal

Stavba dopravního areálu zahrnovala řešení prostoru Pernerova náměstí v centru města, který přímo navazuje na nádražní budovu. K hlavním problémům, které se zde vyskytovaly, patřilo křížení pěšího pohybu s motorovou dopravou. Návrh tak řešil celkové zklidnění lokality, preferenci pěšího pohybu, parkování vozidel a provoz autobusového nádraží v návaznosti na zprovoznění železničního koridoru. Realizací projektu vznikl nový, dopravně integrovaný uzel autobusové a železniční dopravy a tím i místo přirozené koncentrace osob. Autobusové nádraží je situováno do jihovýchodní části náměstí. Skládá se ze dvou částí. Rozsáhlejší část přestřešuje nástupní i výstupní stanoviště a druhá část navazuje na hlavní vstup do nádražní budovy.