Místo: Černilov

Typ: novostavba

Stupeň: projekt

Datum: 2014, realizace 2017

Investor: soukromá osoba

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Navržený rodinný dům je situován na klidném okraji obce Černilov. Objekt je umístěn v severní části pozemku tak, aby co nejlépe využil tvar, orientaci ke světovým stranám a výhledů do volné krajiny. Cílem návrhu byl dům, který bude svým rozsahem, mírou komfortu a architektonickým ztvárněním odpovídat potřebě mladé rodiny. Základní koncepcí byla jednoduchá a uměřená kompozice kvádrů vycházející z potřeby severojižní orientace. Dům je tak rozdělen do dvou navzájem kolmých hmot. Podélná přízemní hmota garáží a zázemí domu je umístěna rovnoběžně se severní hranicí pozemku. Patrový obytný blok je umístěn kolmo na přízemní část s mírným vykonzolováním na severní straně, které kryje vstup do domu.