Místo: Litoboř

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: 2011, realizace 2015

Investor: Obec Litoboř

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Budova obecního úřadu se nachází v malé obci na Náchodsku. Ve vsi stojí ve stráních roubené chalupy i několik původních kamenných stavení a zemědělských usedlostí. Objekt prošel v uplynulých třiceti letech několika stavebními fázemi, ovšem dispozice již nesplňovala požadavky na provoz. Cílem rekonstrukce tak bylo celkové architektonické zkvalitnění budovy spolu se zateplením fasád a přístavbou obecní garáže. V přízemí zůstala zachována obecní prodejna a hlavní kanceláře úřadu byly umístěny do patra. Suterén přístavby je využit jako tělocvična. Důraz byl kladen na použití přírodních materiálů, které umožňují budově lépe zapadnout do přírodního prostředí obce.