Místo: Hradec Králové

Typ: revitalizace

Stupeň: projekt

Datum: 2008 – 2012, realizace 2014

Investor: Město Hradec Králové

Popis projektu

1. místo v architektonické soutěži

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Radka (Košťálová) Hejlová, Ing. arch. Martin Hájek

Náměstí 28. října se nachází na významné trase spojující vlakové a autobusové nádraží s centrem města. Náměstí je charakteristické složitým pěším provozem v mnoha různých směrech s různými cíly a od toho byl odvozen i základní koncept návrhu. Rozsáhlejší parková úprava by v tomto prostoru neposkytovala dostatečnou intimitu k odpočinku a nebyla by proto patřičně využívána. Náměstí jsme rozdělili na dvě funkční části. Větší živá část je tvořena volnou dlážděnou plochou a je určena pro kulturní a obchodní aktivity. Druhá část slouží jako odpočinkový prostor a je ohraničena zelení a zatravněnými plochami. Celou kompozici dotváří výrazná osa protínající prostor náměstí a směřující ke kostelu, která tak podtrhuje význam této budovy.