Místo: Hradec Králové

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: 2003, realizace 2004

Investor: Univerzita Hradec Králové

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Martin Hájek

Budova, která se nachází v historickém jádru města, byla adaptována pro potřeby rektorátu Univerzity Hradec Králové. Rozsah investice byl dán tehdejším stavem objektu. Dům před zahájením přestavby vykazoval statické poruchy, které bylo nutné řešit. Renovován a modernizován byl celý objekt ve třech podlažích a v půdním prostoru byla provedena vestavba, která obsahuje ubytovací kapacity pro hosty univerzity, archiv univerzity a dvě kanceláře archivu. Do objektu byl vestavěn výtah, který umožňuje bezbariérový přístup zaměstnanců i návštěvníků a zároveň dopravu materiálu do archivu v nově budovaném podkroví. Všechny stavební úpravy byly provedeny s ohledem na památkové hodnoty budovy. Vznikly tak nové prostory, které plní administrativní a representativní funkce univerzity v důstojném prostředí.