Místo: Hradec Králové

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: 2016, realizace 2017

Investor: soukromá osoba

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Martin Hájek

Předmětem stavebních úprav byla adaptace řadového rodinného domu z 30. let 20. století na pohybové centrum specializované na fyzioterapii a preventivní i porehabilitační péči. Součástí stavby byla také nová půdní vestavba s podkrovním bytem. Objekt je součástí ucelené fronty šesti domů, s jednotným architektonickým výrazem. Cílem bylo co nejméně zasahovat do původního vzhledu především pohledově exponované uliční fasády, aby nebyla porušena celistvost souboru, ale také proto, že z hlediska architektonického se jedná o kvalitní stavbu a obdobných domů ve stylu rondokubismu se v takovéto podobě příliš nedochovalo. Většina původních prvků proto byla repasována. Minimalizace zásahů se týkala i vnitřní dispozice domu.