Místo: Český Brod

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: 2016, realizace 2018

Investor: Město Český Brod

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Budova Staré radnice čp. 1 je situována v centrální části města Český Brod. Jedná se o významnou kulturní památku, jejíž původ sahá hluboko do středověku. Zadáním investora bylo přizpůsobit budovu pro potřeby městské knihovny, informačního centra a územního pracoviště regionu. Bylo tedy nutné spojit požadavky památkové péče se současnými požadavky na provoz institucí, které by zde měly sídlit. Cílem stavebních úprav proto byla rehabilitace interiéru objektu a jeho historického charakteru při zachování autentické podoby. Snahou návrhu bylo minimalizovat zásahy do stavební podstaty objektu, staré kvalitní konstrukce očistit a ukázat a napravit předešlé nevhodné novodobé zásahy. V rámci realizace 1. etapy rekonstrukce byly vytvořeny prostory pro informační centrum a prostory bývalé šatlavy byly upraveny pro výstavní účely. V přízemí vznikl nový společenský sál spojením několika menších místností, čímž došlo ke scelení většího dílu původní renesanční klenuté síně. Z budovy by se tak postupně stává nové kulturní i společenské centrum města.