Místo: Hradec Králové

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: 2005, realizace 2005

Investor: ČEZ, a. s.

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Martin Hájek

Hlavním důvodem rekonstrukce objektu společnosti ČEZ v Hradci Králové bylo řešení jižní fasády, která nevyhovovala energetickým normám a předpisům. Zároveň bylo nutno zlepšit pracovní prostředí v kancelářích při jižní a západní straně. V zimních měsících sem proudil chladný vzduch netěsnostmi i vlivem zdvojeného skla stávajících oken, v létě tu bylo nesnesitelné horko. Původní fasáda byla opravena a doplněna o předvěšenou skleněnou stěnu. Vznikla tak zdvojená, transparentní energetická fasáda s celoročně otevřeným okruhem zajišťující přirozené větrání jádra budovy do vytvořeného meziprostoru. Členění původní fasády zůstalo beze změn s přiznanými vodorovnými a svislými žebry.