Místo: Úpice

Typ: přístavba

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2011

Investor: ZUŠ Úpice

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Pavel Petrák

Předmětem soutěže byl návrh přístavby budovy základní umělecké školy, která rozšíří její kapacitu a doplní ji o chybějící učebny. Škola sídlí v bývalé Buxbaumově vile, která je hodnotným dokladem meziválečné architektury. Nachází se v klidné části města Úpice v rozlehlé parkově upravené zahradě. Navrhovaná přístavba je situována na pozemek s ohledem na zachování stávající vzrostlé zeleně a zároveň i tak, aby co nejméně narušila památkové hodnoty původní vily. Přístavba navazuje na jeden z rizalitů, kterými je budova charakteristická. Jednoduchá horizontální hmota přístavby je členěna velkými zapuštěnými otvory, v nichž se rytmicky střídají prosklené plochy s plnými zdmi.