Místo: Trutnov

Typ: revitalizace

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2018

Investor: Město Trutnov

Popis projektu

1. místo v architektonické soutěži

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Lukáš Kemr

Ulice Horská je jednou z nejvýznamnějších komunikací v Trutnově, která propojuje vlakové a autobusové nádraží s náměstím v historickém jádru města i některé významné objekty ve městě. Ulice dnes slouží jako pěší zóna, ale její charakter tomu příliš neodpovídá. Hlavním cílem návrhu je proto reorganizace veřejného prostoru a posílení odpočinkových i representačních funkcí místa. Ulice je navržena jako dopravně zklidněná komunikace s jednoznačnou preferencí chodců. Návrh zachovává tradiční členění ulice na prostor chodníků, které jsou zapuštěnými obrubníky odděleny od vizuálně odlišeného manipulačního sjízdného pruhu. Pěší zóna pak prochází přes Svatojánské náměstí, kde je v centrální části navržena mlatová plocha doplněná vzrostlými stromy, která zvýší pobytové funkce prostoru.