Místo: Rajnochovice

Typ: novostavba

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2012

Investor: Podhostýnský mikroregion

Popis projektu

4. místo v architektonické soutěži

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Navrhovaná rozhledna je situována v těsné blízkosti vrcholu Kelčského Javorníku v nadmořské výšce 861 m. Pozemek pro stavbu na severu sousedí s přírodní rezervací a okolí má výrazně přírodní ráz. Konstrukční systém rozhledny tak vyplynul z charakteru místa a pohledově se proto uplatňují především přírodní materiály. Rozhledna má kamennou podstavu o výšce 2,5 m. Válcová základna je obsypána hlinitým zatravněným násypem, takže spodní část rozhledny pozvolna přechází do okolního terénu. Hlavní část rozhledny je navržena jako dřevěná příhradová konstrukce z vnitřní strany opláštěná transparentní fasádní textilií, která chrání návštěvníky stoupající na vyhlídkovou plošinu před nepříznivými vlivy počasí. Vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 21 m nad zemí.