Místo: Olešnice v Orlických horách

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: 2020

Investor: soukromá osoba

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Lukáš Kemr

Jedná se o rekonstrukci historické částečně roubené přízemní chalupy z počátku 19. století. Požadavkem investora byla úprava dispozic a zobytnění celého podkroví, úprava systému vytápění, vyřešení sedání roubené části a vlhkosti ve sklepě, a v neposlední řadě řešení problému s hlodavci. Cílem rekonstrukce bylo vyhovět požadavkům investora a zároveň vrátit domu historický charakter částečně poznamenaný nevhodnými úpravami z nedávné doby. Dispoziční změny v přízemí spočívají především v propojení prostoru světnice a světničky, zastropení síně a vzniku koupelny a respiria v přístavku. V podkroví vzniknou tři nové obytné místnosti. Součástí rekonstrukce je také úprava fasád domu. V exteriéru jsou použity hlavně bílá vápenná omítka, trámy roubených stěn a prkenné bednění štítu. Svislé prkenné obložení přístavku je barvy světle šedé v kontrastu s modrošedými rámy oken a dveřmi.