Místo: Nový Knín

Typ: novostavba

Stupeň: studie

Datum: 2005

Investor: soukromá osoba

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Rodinný dům je určen pro trvalé bydlení tříčlenné rodiny. Svým hmotovým a architektonickým řešením navazuje na okolní venkovskou zástavbu a zajišťuje komfort rodinného bydlení s veškerým zázemím včetně přístřešku pro jedno osobní vozidlo a komory na zahradní nářadí. Dům je umístěn v severovýchodním rohu parcely kolmo k uliční čáře. Toto umístění umožňuje co nejvíce uvolnit osluněnou jižní a západní část zahrady, která je vhodnější pro krátkodobý relaxační a rekreační pobyt na pozemku. Jednoduchá hmota je zastřešena sedlovou střechou. Římsa střechy je nasazena těsně nad úrovní minimální světlé výšky patra a zajišťuje tak v patře dostatečný prostor. Větší přesah střechy v létě zastiňuje okna v patře. Dům byl koncipován jako nízkoenergetická stavba.