Místo: Kněžice

Typ: novostavba

Stupeň: studie

Datum: 2020

Investor: soukromá osoba

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Jednopodlažní rodinný dům je situován tak, aby zajišťoval dostatek soukromí, ponechal co největší volnou plochu zahrady a zároveň umožňoval atraktivní výhled z obytných místností. Tvar domu vychází z tradičního venkovského stavení se sedlovou střechou a požadavků klienta. Dům tvoří dvě navzájem kolmé hmoty, přičemž severní část je rovnoběžná s ulicí. Obě obdélná křídla jsou krytá sedlovou střechou. Štítové zdi domu vůči navazujícím fasádám mírně předstupují. Fasády domu jsou omítnuty bílou stěrkovou omítkou. Štítové stěny jsou tvořené cihlovým obkladem. Zastřešení je na jižní a západní straně křídla s obývacím pokojem předsazené a tvoří tak krytou část terasy. Vizuálně je dům k přilehlé komunikaci spíše uzavřený a naopak otevřený do zahrady rozměrnějšími prosklenými plochami jižní a západní fasády. Návrh dispozice vychází ze zadání klienta a jeho požadavku na umístění všech obytných místností v jednom podlaží. Půdorys je založen na křížovém uspořádání dvou komunikačních os. Střídmá barevnost a materiálové řešení domu ustupuje barvám zeleně a podtrhuje působení okolní krajiny.