Místo: Česká Třebová

Typ: novostavba

Stupeň: studie

Datum: 2015

Investor: Město Česká Třebová

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Cílem návrhu byla přeměna nevyužívané travnaté plochy v okrajové části města Česká Třebová na nový park, který by sloužil jako rekreační plocha zejména pro okolní bytové domy. Ve východní části řešeného území bylo dle požadavku investora navrženo parkoviště rozšiřující kapacitu parkovacích stání v okolí a upravena autobusová zastávka. Systém cest vychází z přirozených pěších tras v území. Snahou bylo využít stávající hodnotné prvky vzrostlé zeleně a doplnit je o novou výsadbu. Součástí parku je i nové dětské hřiště, které dosud v místě chybí.