Místo: Tábor

Typ: revitalizace

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2012

Investor: Město Tábor

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Petr Horský

Náměstí T. G. Masaryka se nachází u rušné obchodní ulice na okraji historického centra Tábora. Během své historie prošlo vývojem od soukromé parkově upravené zahrady k veřejnému městskému prostoru. Návrh architektonického řešení náměstí vychází ze základních funkcí prostoru, který slouží jako odpočinková plocha, plocha pro příležitostné shromažďování a komunikační prostor v místním kontextu. Hlavní myšlenkou proto bylo vytvořit tvarově jednoduchý a přehledný prostor, který by nekonkuroval přilehlé historické budově školy. Současné rozsáhlejší trávníky nejsou v tomto prostoru adekvátně využívány, proto jsou v návrhu mírně redukovány. Nové rozvržení náměstí netvoří nepříznivé bariéry a umožňuje pohodlný průchod územím.