Místo: Poděbrady

Typ: revitalizace

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2015

Investor: Město Poděbrady

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Petr Horský

Hlavními problémy řešeného území jsou automobilová doprava, která místo nepříznivě zatěžuje, a nedostatečné provázání náměstí s dalšími částmi města. Návrh revitalizace proto vytváří přehledný prostor náměstí provázaný s dalšími částmi města a doposud nevyužívaná místa aktivněji zapojuje do funkce řešeného území. Řešené území je rozděleno na čtyři funkční části. Náměstí chápeme jako historické, obchodní a kulturní centrum města, prostor vedle zámku by měl sloužit jako pobytová a odpočinková část, zámecké příkopy jsou řešeny jako intimnější relaxační prostor a navazující Divadelní ulice by se měla stát rušnější obchodní pěší zónou, která propojí lázeňský park s náměstím. Cílem návrhu je vytvořit příjemný městský prostor, který využívá a dále posiluje stávající hodnotné prvky.