Místo: Praha

Typ: revitalizace

Stupeň: projekt

Datum: soutěž 2014, projekt 2018

Investor: Hlavní město Praha

Popis projektu

1. místo v architektonické soutěži

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Petr Horský

Cílem návrhu je celkové zklidnění dopravy a zkvalitnění prostoru, což je předpokladem pro vytvoření veřejného reprezentativního prostranství, které by se stalo místem pro setkávání. Dolní část náměstí představuje rušnější živý prostor, který je i lokálním dopravním uzlem, ale měl by být také prostorem pro pořádání nejrůznějších akcí. Naopak horní část by se měla stát klidnou, spíše odpočinkovou plochou, s určitou mírou flexibility. Dopravní řešení vychází ze stávající situace, kdy je v dolní části náměstí jednosměrná komunikace a opačný směr je veden jednosměrnou zklidněnou komunikací po obvodu náměstí přes jeho horní část. Navrženými úpravami dojde k posunutí a přeřešení jízdních pruhů. Zároveň budou uplatněna různá opatření směřující ke zvýšení komfortu chodců. Návrh rovněž vytváří podmínky pro případnou budoucí obnovu pomníku maršála Radeckého. Důvodem není pouze historický význam této osobnosti, ale také vysoké umělecké kvality díla.