ATELIER HÁJEK

Místo: Praha

Typ: revitalizace

Stupeň: studie

Datum: soutěž 2014, studie 2016

Investor: Hlavní město Praha

Popis projektu

1. místo v architektonické soutěži

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Petr Horský

Cílem návrhu je celkové zklidnění dopravy a zkvalitnění prostoru, což je předpokladem pro vytvoření veřejného reprezentativního prostranství, které by se stalo místem pro setkávání a pořádání nejrůznějších akcí. Dopravu na náměstí je nutné řešit v širším kontextu a návrh proto předpokládá uzavření náměstí a i Malé Strany pro vnitroměstský tranzit. Současné dopravní řešení nepříznivě zatěžuje dopravou celý prostor. Navrhujeme proto v dolní části náměstí obousměrnou komunikaci, která by zbylý prostor významně zklidnila a umožnila s ohledem na preferenci chodců rozšíření chodníků a ploch pro pěší. Návrh rovněž počítá s obnovením pomníku maršála Radeckého. Důvodem není pouze historický význam této osobnosti, ale také vysoké umělecké kvality díla. Umístění vychází z původní situace, ale kvůli stávající poloze tramvajové trati bylo nutné pomník mírně posunout.