Místo: Kostelec nad Černými Lesy

Typ: revitalizace

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2013

Investor: Město Kostelec nad Černými Lesy

Popis projektu

2. místo v architektonické soutěži

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Petr Horský

Náměstí Smiřických je velkoryse řešeným prostorem, jehož historie sahá až do středověku. V 18. století bylo trojúhelníkové náměstí rozděleno výstavbou barokního kostela sv. Andělů Strážných formálně na dvě části. Řešené území je v návrhu rozděleno na dva funkční prostory. Západní část je určena k setkávání a pořádání trhů nebo jiných kulturních akcí a naopak východní část náměstí by měla i nadále sloužit jako rekreační a pobytový park. Jedním z řešených problémů je poměrně hustý automobilový provoz podél jižní strany náměstí. Tuto situaci řešíme novou komunikací v jihozápadní části území, která je určená výhradně pro autobusy a umožňuje otáčení bez nutnosti objíždět celé náměstí.