Místo: Brno

Typ: revitalizace

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2010

Investor: Město Brno

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Návrh se snaží zachovat klidnou a intimní atmosféru náměstí a směřuje tak k využití náměstí ke komorním kulturním akcím, odpočinku a setkávání lidí. Řešené území je rozděleno na dva funkční prostory: dlážděnou plochu náměstí s navazující Františkánskou ulicí a vnitroblok s parkovou úpravou. Stávající stav dotváří dostavbou čtyř nových objektů, které pevně vymezují tvar náměstí. Střet automobilové dopravy a chodců je řešen režimem pěší zóny. Architektonické řešení dlažby vychází z původní historické stopy. Použitím žulových kostek různých odstínů jsou v dlažbě znázorněny plochy zaniklých budov. Stávající nesourodý a esteticky nevyhovující mobiliář je nahrazen jednotným mobiliářem současného designu.