Místo: Česká Třebová

Typ: novostavba

Stupeň: studie

Datum: 2017

Investor: Město Česká Třebová

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Martin Hájek

Objekt Trampského muzea je navržen na okraji České Třebové v lokalitě Na Horách. Jedná se o poutní místo, kde jsou již stávající objekty bývalých lázní, nyní využívané jako výletní restaurace, a poutní kaple Panny Marie Pomocné s prameništěm a křížovou cestou. Jedná se o krásné přírodní prostředí s přilehlými lesy. Objekt Trampského muzea využívá členitý terén a je zapuštěn do svahu. Tím splývá s výše zmíněným přírodním prostředím, netvoří v něm dominantu. Projeví se především svoji vstupním průčelím doplněným o potlachové ohniště s totemovou cestou. Jedná se o jednopodlažní objekt se zelenou střechou, která slouží jako terasa a venkovní výstavní prostor. U objektu dominují přírodní materiály, jako je dřevo, pohledový beton a kamenné zdivo z místního kamene. Střední část dispozice obsahuje vlastní výstavní prostory prosvětlené prosklenými stěnami a střešními okny. Severní boční část dispozice obsahuje vstupní halu s informačním pultem, prodejem suvenýrů a kancelářským zázemím. Jižní boční část dispozice obsahuje veřejné WC a zázemí pro účinkující na přilehlém venkovním pódiu.