Místo: Česká Třebová

Typ: renovace

Stupeň: studie

Datum: 2018

Investor: Město Česká Třebová

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Martin Hájek

Stávající zchátralý areál plovárny z 30. let 20. století se nachází v lokalitě Křivolík na západním okraji města. Architektonické řešení má za úkol především zachovat a dále rozvinout genius loci místa a zároveň navázat na meziválečnou architekturu městských plováren částečně ovlivněnou funkcionalismem. Nově navržené objekty, které nahradí stávající objekty ve velmi špatném technickém stavu, jsou tvarově jednoduché zastřešené plochými střechami nepřesahujícími horizont okolního terénu. Dispoziční řešení bazénu vychází z jeho původního tvaru železobetonové vany, která je rozšířena do stran o nové mělké části, které budou osázeny vodními rostlinami a tím plynule navážou na okolní přírodní prostředí. Technologicky je bazén řešen jako přírodní koupaliště.