Místo: Ždírec nad Doubravou

Typ: novostavba

Stupeň: studie

Datum: 2008

Investor: Město Ždírec nad Doubravou

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Katolický kostel byl projektován do centra malého města na Vysočině, které bylo na konci druhé světové války z větší části zničeno a po té znovu vystavěno. Pozemek se nachází na jižním konci náměstí. Kostela tak vytváří novou dominantu středu města a tento prostor uzavírá. V současné době na pozemku stojí pomník obětem druhé světové války, který by měl být do budovy kostela integrován. Kostel není orientovaný, přednost byla dána urbanistickému řešení. Stavba se skládá ze tří různých hmot. Na východ byl umístěn nízký dům s bytem faráře a menší klubovní místností. Vlastní chrám tvoří jednoduchá podélná hmota a výrazným vertikálním prvkem je zvonice s kaplí umístěnou do přízemí. Areál je koncipován jako přechod od vnějšího světa k vnitřnímu duchovnímu.