Místo: Přelouč

Typ: novostavba

Stupeň: studie

Datum: 2019

Investor: Město Přelouč

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Lukáš Kemr

Budova nové knihovny je navržena na místě stávajícího objektu čp. 27. Nová budova knihovny bude sloužit nejen jako knihovna, ale i jako prostor pro setkávání obyvatel Přelouče a pro pořádání kulturních nebo společenských akcí. Horizontální hmota navržené budovy navazuje na sousední historické domy. I z tohoto důvodu je také zastřešena valbovou střechou orientovanou do náměstí a přilehlé pěší zóny. Na řadu klasicistních domů nová knihovna navazuje nejen pokračující korunní římsou, ale také loubím. Snahou bylo nevytvářet v prostoru náměstí další výrazný prvek, který by narušil dominantní působení historické budovy školy a především bývalé záložny stojící na protějším nároží. Navržená budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Na cihelných fasádách se objevují velké horizontální prosklené plochy vhodné pro dostatečné osvětlení vnitřního prostoru knihovny doplněné vnitřním systémem zastínění. Ve vnitroblokovém traktu jsou umístěny zejména vedlejší prostory jako sklady knih, kanceláře, šatny, toalety a další. Do středního traktu jsou situovány hlavní komunikační prostory a jednotlivé knižní regály. Do uličního traktu je kromě knižních regálů a odpočinkových zón v patrech navržen také přednáškový sál a víceúčelový prostor.