Místo: Česká Třebová

Typ: přestavba

Stupeň: studie

Datum: 2016

Investor: Město Česká Třebová

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Martin Hájek

Navržený objekt knihovny se skládá ze dvou částí, které jsou hmotově odlišné hmotově. V případě první části se jedná o stávající čtyřpodlažní administrativní budovu adaptovanou pro potřeby knihovny. Druhou část tvoří nová přístavba v místě odstraněných objektů dílen umístěná ve východní části pozemku. Jedná se o převážně dvoupodlažní přístavbu zastřešenou opět plochou střechou s prosklenými střešními světlíky. Tyto dvě hmotově odlišné části jsou sjednoceny použitím stejných fasádních materiálů. V nové přístavbě se nachází vstupní hala, výpůjční část a víceúčelový sál. Stávající budova je pak využita jako samostatné dětské oddělení a kanceláře. Objekty jsou doplněné zpevněnými plochami jak pro pěší, tak pro možnosti parkování osobních aut, sadovými úpravami a městským mobiliářem.