Místo: Praha

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: 2013, realizace 2013

Investor: IKEM

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Prostor kavárny nemocnice IKEM vznikl vyčleněním části stávající jídelny, od které je oddělen novou prosklenou stěnou s potiskem. Stávající prosklená stěna mezi řešeným prostorem a halou byla zachována a jeden z modulů byl nahrazen vstupními dveřmi. Do protilehlého rohu byl umístěn dominantní barový pult a zápultí. Jednotlivá sezení tvořená čalouněnými lavicemi, stolky a židlemi jsou rozmístěna podél obvodových stěn. Na podlaze je v celé ploše položen sametový vinyl a stávající podhled byl odstraněn a nahrazen novým hladkým podhledem ve dvou výškových úrovních.