Místo: Ležaky

Typ: novostavba

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2011

Investor: Památník Lidice

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Pietní území Ležáky vzniklo jako připomínka osady vypálené nacisty. Chybí zde však sakrální stavba, která by tvořila významovou a duchovní dominantu památníku. Navrhovaná kaple by se tak měla stát liturgickým prostorem i příhodným místem pro zastavení, rozjímání a smíření. Umístění kaple i její hmotové řešení vychází z požadavků zadavatele soutěže. Návrh respektuje požadovaný archetyp gotického kostela a propojuje tak v jednoduchém konceptu principy tradiční i moderní architektury. Snahou bylo dosáhnout elementární a sémanticky srozumitelné architektonické formy. Důraz byl při návrhu kladen na celkovou tvarovou a prostorovou střídmost.