Místo: Police nad Metují

Typ: rekonstrukce

Stupeň: studie

Datum: 2012, realizace 2016

Investor: Viridium.cz s.r.o.

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Prostory IT firmy se nacházejí v prvním patře historického domu z počátku 20. století. Dispoziční řešení vychází z požadavků investora na vytvoření kanceláří a jednacích prostor a zároveň vyřešení složitého provozu. Předmětem návrhu bylo odstranění nevhodných pozůstatků předchozích stavebních úprav se snahou o maximální otevření a propojení jednotlivých prostor. Při návrhu byl kladen důraz na jednoduchost detailu a materiálovou čistotu. Záměrem bylo také vytvořit kreativní pracovní prostředí, které bude odrážet technický charakter firmy. Původní prostor tvořený dvěma samostatnými místnostmi je propojen otvorem vybouraným v nosné zdi a nově rozčleněn sádrokartonovými příčkami.