Místo: Králíky

Typ: rekonstrukce

Stupeň: studie

Datum: 2016

Investor: ISS Facility Services s.r.o.

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Předmětem návrhu byla obnova fasád historického domu, který stojí nedaleko náměstí obce Králíky. Dům, který pochází z 19. století, prošel několika stavebními úpravami. Původní neorenesanční fasáda byla na počátku 20. století mírně pozměněna a dále byla ve druhé polovině 20. století zjednodušena odstraněním jednotlivých prvků. V původní podobě se zachoval pouze vstupní portál. Cílem návrhu tedy bylo vrátit budově historický výraz. Vzhledem k tomu, že je původní vzhled budovy relativně dobře zdokumentovaný, tak bylo možné vytvořit tři varianty řešení fasád. První variantou je obnova původního členění, druhou variantou je obnova fasády po úpravách z počátku 20. století a poslední varianta vycházející ze současného stavu.