Místo: Český Brod

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: studie 2016, projekt 2017

Investor: Město Český Brod

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Budova Staré radnice čp. 1 je situována v centrální části města Český Brod. Jedná se o významnou kulturní památku, jejíž původ sahá hluboko do středověku. Zadáním investora bylo přizpůsobit budovu pro potřeby městské knihovny, informačního centra a územního pracoviště regionu. Bylo tedy nutné spojit stávající historické prostory a požadavky památkové péče se současnými požadavky na provoz institucí, které by zde měly sídlit. Cílem stavebních úprav proto byla celková rehabilitace interiéru objektu a jeho historického charakteru při zachování autentické podoby. Snahou návrhu bylo minimalizovat zásahy do stavební podstaty objektu, staré kvalitní konstrukce očistit a ukázat a napravit předešlé nevhodné novodobé zásahy. Výsledkem navrhovaných stavebních úprav objektu by mělo být obnovení jeho mimořádných architektonických a památkových kvalit i hodnot a oživení budovy novou funkční náplní. Z budovy by se tak mělo stát nové kulturní i společenské centrum města.