Místo: Praha

Typ: rekonstrukce

Stupeň: studie

Datum: 2010

Investor: -

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek - diplomová práce, FA ČVUT, atelier Doc. Ing. arch. Z. Rothbauera

Zemědělské usedlosti a zámečky byly typickým prvkem příměstské krajiny v okolí Prahy. S růstem města však byly tyto objekty často pohlceny zástavbou, v mnoha případech ztratily svůj hospodářský smysl a začaly postupně chátrat. Usedlost Cibulka patří v současné době mezi ty nejohroženější, stále však v sobě skýtá potenciál atraktivního místa. Předmětem studie je renovace stávajících objektů a doplnění novými objekty, aby vzniklo účelné a stimulující prostředí pro účely školy včetně ubytovacích prostor. Nově vnesené prvky navazují na stávající a tím celek sjednocují, avšak na první pohled jsou zřetelně odlišitelné. Dvě mladší stodoly bez výraznější památkové hodnoty jsou nahrazeny novým jižním křídlem. Areál se tak na jižní straně opět pohledově uzavře a tím se jasně vymezí hospodářský dvůr. Přístavba školní jídelny navazuje na budovu v severozápadním rohu areálu v místě terénního zlomu, čímž je růžová zahrada před domkem uvedena do roviny.