Místo: Hradec Králové

Typ: rekonstrukce

Stupeň: projekt

Datum: 2016

Investor: soukromá osoba

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Václav Hájek

Stávající rekreační chata je přízemní, částečně podsklepená a krytá plochou střechou. Navržené stavební úpravy spočívají v odstranění přilehlé dřevěné kůlny a jejím nahrazení zděnou přístavbou. Celý objekt bude nově zastřešen sedlovou střechou s obytným podkrovím tak, aby lépe navazoval na okolní zástavbu a charakter rekreačních chat. Střecha chaty bude na jižní straně předstupovat vůči půdorysu přízemí, čímž zde vznikne krytá terasa. Na východní straně přístavby je navržen nový vstup do objektu. Podkroví je osvětleno čtveřicí střešních oken a dále okny umístěnými ve vikýři na západní straně, který poskytuje výhled do volné krajiny. Jižní štít orientovaný do zahrady je celý prosklený s pravidelným rastrem okenních rámů.