Místo: Kostelec nad Orlicí

Typ: novostavba

Stupeň: architektonická soutěž

Datum: 2021

Investor: Město Kostelec nad Orlicí

Popis projektu

Autor: Ing. arch. Lukáš Kemr

Konceptem návrhu obnovy kulturního domu Rabštejn je jeho jednoznačné propojení s náměstím při zachování stávajícího sálu a jeviště. Nedílnou součástí návrhu je úprava veřejného prostoru v okolí. Zpřístupněním prostoru mezi kulturním domem a kostelem J. A. Komenského dojde k využití potenciálu místa a vznikne atraktivní prostor. Hmota novostavby je formována vnějším prostředím a vnitřním provozem. Uplatněním principu konkávnosti a konvexnosti budova promlouvá směrem k pozorovateli. Konkávní tvar orientovaný do náměstí zve dovnitř, naopak konvexní tvar zbylých ostatních fasád nabádá k dalšímu pohybu vně domu a setrvání v prostoru. Průčelí s hlavním vstupem je orientováno do náměstí. Díky barevnému kontrastu jednotlivých ploch je snadno čitelné. Tmavě šedé dveře hlavního vstupu se jasně vymezují vůči prosklené fasádě kavárny a bílé zakřivené ploše. Dveře hlavního vstupu jsou zároveň nástrojem komunikace mezi budovou a okolím. V době před zahájením hlavního kulturního programu jsou dveře otevřené a z určitých pohledů mění tvář vstupní části domu. Hlavním povrchovým materiálem domu je bílá omítka. Doplňkovým materiálem je světle šedý pohledový beton. Prostory za čelní fasádou prolomenou horizontálními okny se stávají pomyslným hledištěm, odkud je možné pozorovat dění na náměstí, které je samo o sobě tím nejvýznamnějším městským jevištěm.